5 maart 2024
Volkstuinvereniging Levenslust
Geschiedenis van de vereniging
 

 
 
 
 
Jubileum 2010 Geschiedenis Levenslust 25 juni 2010

Op 1 januari 2010 bestond onze vereniging 50 jaar, maar wat was er dan daarvóór?

We keken dit jaar ook terug naar de ontstaansgeschiedenis van onze vereniging. Verhalen, interessante gebeurtenissen, foto's en andere bijzonderheden, alle informatie die we hierover verzameld hebben is samengebracht op deze pagina. We hebben informatie gevonden en aangeleverd gekregen van de beginjaren van onze vereniging en zelfs nog verder, naar de tijd voor onze vereniging bestond.

Het ontstaan van de vereniging

Op 1 januari 2010 bestond onze vereniging 50 jaar, maar wat was er dan daarvóór? In Vlissingen (Souburg was toen nog zelfstandig) waren 2 volkstuin-verenigingen, genaamd "Nooitgedacht" en "Niets zonder moeite". De plm. 200 tuinen lagen toen verspreid over 16 verschillende plekjes, waar op een stukje gemeentegrond werd getuinierd. Het grootste complex lag op het voormalige vliegveld. De Gemeente Vlissingen had op veel plaatsen een stukje braakliggende grond dat werd verpacht voor volkstuintjes, ook rechtstreeks aan particulieren. Uitbreidingsplannen, woningbouw, bedrijventerreinen, enz. zorgden regelmatig voor het opzeggen van de pacht t.b.v. volkstuintuintjes. Niet alleen de particuliere volkstuinder raakte zijn tuintje kwijt, ook de beide verenigingen moesten leden teleurstellen als weer grond moest worden afgestaan. Ouderen onder ons zullen zich herinneren dat er nieuwe dingen kwamen, zoals een compostinstallatie aan de Bosweg, bedrijfsterrein in de buurt van de begraafplaats, het z.g. Miroterrein, de wijk Westerzicht en de Sloeweg.
Nood bij de volkstuinverenigingen. En nood brengt mensen bij elkaar, ook de 2 verenigingen. In 1959 besluiten de besturen van de beide verenigingen om samen te gaan en dat leidde tot de oprichting per 1 januari 1960 van de "Volkstuinvereniging Levenslust". Ook de Gemeente Vlissingen juichte dit toe, want men kreeg dan met slechts één pachter te maken. De naam zou aanvankelijk volkstuindervereniging zijn, maar een tuinder heeft een commercieel bedrijf en daar gelden andere regels voor. Het werd dus volkstuinvereniging. Dat ligt in de sfeer van recreatie en de statuten bepalen duidelijk dat niet voor de handel mag worden getuinierd. Wij kennen tegenwoordig volkstuinen voor ouderen en voor thuislozen; vroeger werd vanuit de Kon Mij "De Schelde" gevraagd tuinen beschikbaar te stellen voor werknemers met problemen. Naast de functie van voordelig kweken van groenten, aardappelen en fruit was vrijetijdsvulling erg belangrijk. Er waren nog geen t.v.'s of computers en er was weinig autobezit om eenvoudig op reis te kunnen gaan, met of zonder caravan.

Powerpoint presentatie over de geschiedenis van de Vereniging

Gezocht: documentatie over onze vereniging

In 2010 stonden er tal van activiteiten op het programma ter viering van het 50-jarig bestaan van Volkstuinvereniging Levenslust. Eén van deze activiteiten was dat we, o.a. via de nieuwsbrief, terugkeken in de tijd, naar de beginjaren van onze vereniging, maar zelfs nog verder, naar de tijd voor onze vereniging bestond.
Lees de nieuwsbrieven van 2010
.

Sponsor van Levenslust