Witloofwortels telen

Aardappelen telen

Rabobank clubkas campagne

De aardappelziekte

Velt open tuinen weekend 2013

februari 2013
AARDAPPELEN TELEN

We gaan er van uit dat bij het verschijnen van deze nieuwsbrief iedereen die dit wilde doen, zijn aardappelen al heeft gepoot of gezet. Wat is eigenlijk de juiste benaming hiervoor?
Velen van u zullen voor het poten al Patentkali hebben gestrooid. Mocht u dit vergeten zijn  dan is het nog mogelijk om dit te doen terwijl de planten al boven staan. Bijv. bij het aanaarden.
Bekend is dat veel planten kalium nodig hebben om lekker te groeien en te bloeien. Ook voor aardappelen geldt dit. Maar waarom dit nu specifiek bij aardappelen?
Er zijn hiervoor meerdere redenen bekend maar 2 willen we er even uitlichten.
Blauwgevoeligheid. Bij aardappelen welke bij het poten in kaliumrijke grond zijn gezet is de blauwgevoeligheid aanzienlijk minder. Ook is gebleken uit proeven dat aardappelen welke in juni of juli nog een extra gift kalium hebben gehad nog minder gevoelig hier voor worden
Glazigheid. Bij het gebruik van kalium komen er ook minder glazige aardappelen. Dus tijdens het koken minder verrassingen.

Wilt u zoveel mogelijk biologisch tuinieren dan kunt u ook Patentkali gebruiken. Dit is n.l. een delfstof gewonnen uit de zoutmijnen. Naast kali bevat deze meststof ook magnesium in een geringe hoeveelheid.

Hoeveelheid Patentkali als bijbemesting bedraagt ongeveer 50 gram per vierkante meter.

In de maanden mei en juni biedt de tuinwinkel u deze patentkali aan voor
€ 4,-- per 5 kilo.