1 december 2023
Fotopagina VVL
Vereniging2009
 

 
 
 
 
Albums Vereniging 2009

Foto's van de vereniging in 2009

01 Receptie Nieuwe jaar

Het was veelal een staande receptie waar je de gezelligheid niet alleen voelen, maar ook eten (zoals appelflappen en oliebollen). Het duurde wel eventjes voordat het bij de bar drukker werd en daardoor kwam er gezeligheid in het tuinhuis. Hoe meer mensen op een klein plekje hoe warmer het namelijk wordt. Lastig was het wel voor brildragenden onder ons, dat aanslaan van de bril. Voor een nieuwjaarduik moest je bij Theo zijn (we zoeken er nog foto's van). 
Er is ook nog een presentatie van deze receptie: Nieuwjaar Volkstuin 3 jan 09.pps

01 Zaai instructies Eddy Heerschop

Op donderdag 19 januari 2009 werd er een derde avond georganiseerd voor de volkstuinders in het tuinhuis bij Levenslust. Werden de eerste avonden goed bezocht bij deze avond viel de opkomst best tegen. (nog geen tien personen) Dat neemt niet weg dat de aanwezigen voldoende informatie kregen over het zaaien en alles wat je daarbij niet of wel kunt of moet doen !
Het kost wel even geduld, maar zolang de tuingrond nog te koud is, kan er niets groeien. Met eenvoudige hulpmiddelen is de tuinder in staat goed te kunnen zaaien d.w.z. niet te veel en ook niet te weinig. Verder blijft het belangrijk om het seizoen op tijd te kunnen starten, in een glazen kast, serre of binnen thuis Wel op tijd, maar niet te vroeg maar zo te zaaien dat er op tijd verspeend en ofwel buiten gepoot kan worden.
.....En zo als Johan Cruijf al zei "elk nadeel heeft zijn voordeel": Ofwel met een kleine groep zit je bij wijze van spreken, bovenop de spreker en zijn labtop en dat is wel zo prettig !
De toehoorders hebben genoten en voor henzelf belangrijke tips genoteerd of onthouden. Het is een goed besteed anderhalf uur geworden. De aanwezigen zien uit naar de vierde avond die er mogelijk komt en maar waarvan het onderwerp nog niet bekend is ofwel Eddy ? Eerst hebben we in maart de ledenvergadering in Ter Reede aan de Koudekerkse weg.
Fons Wijnacker

03 Algemene Ledenvergadering

Op 19 maart werd in het Speelhuus van Ter Reede de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was redelijk maar hier en daar waren nog wat lege stoelen. Na een pittig maar informatief welkomswoord van de voorzitter werd er vrij snel door het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag gegaan om de aandacht te kunnen vestigen op de financiën en de begroting voor 2009. Ook stelden leden van het bestuur zich herkiesbaar en werd er een voorstel gedaan tot wijziging van het regelement. Via een mooie presentatie werden de leden geinformeerd over de komende open dag die plaats zal vinden op 20 juni. Het thema is "Kleur in de tuin". Via de rondvraag werden nog een aantal vragen gesteld en aan het einde vielen er diverse mensen in de prijzen bij de verloting. Er hing een gezellige sfeer deze avond. Fons Wijnacker maakte voor ons nog de volgende foto's.

06 Impressie Open dag

Tuinen, bloemen, bezoekers, wedstrijd en prijsuitrijking
Op zaterdag 20 juni 2009 was er een open dag op Levenslust. Via allerlei publiciteitskanalen was de Walcherse bevolking hiervan op de hoogte gebracht. De ochtend begon met bewolke hemel maar om tien uur druppelden de eerste bezoekers al binnen. Zij werden door de aanwezige bestuursleden verwelkomd en na de koffie of thee in één van de porto-cabins van de tuinwinkel, voor een labtop met een kwartier tuininburgerings curcus gezet. Want om ze zo op dit zes hectare grote ontgonnen volkstuinland in te sturen, dat kun je deze eventuele tuinleken niet aandoen. Ze konden zo bloemen en planten zien, die op dit moment niet mee bloeiden, hierbij waren o's en eu's niet van de lucht. Ze waren namelijk op pad gestuurd: met een heuse plattegrond aan de ene kant en een beoordelingformulier aan de andere kant.
Nee, een baby oppascentrale was niet nodig, want de kleinste bezoekers waren beslist al boven de suikerballenwet. Ze moesten tenslotte kunnen kaartlezen, maar met die bloemen en bomenlaanjes was dat geen probleem. De bezoekers kwamen overal vandaan, zelf uit Oost-Zeeuwsvlaanderen, maar die waren dan wel net op doorreis naar Bruinisse. Het weer werd steeds mooier. Het waren hier niet alleen de bijtjes die zoemden, maar ook mensen die lekker konden bijkletsen onder een blauwe hemel, na PZC boulevard loop, Korfbal rommelmarkt van Seolto of de opentuindagen van Groei en Bloei, toch de gelegenheid de baat namen deze vereniging van Volkstuiders "Levenslust" te bezoeken.
Er viel trouwens zoveel te fotograferen, dat de huisfotograaf met lege accu's van zijn digitale camera zat, toen het tijdstip van de prijsuitreiking naderde. Een grootgrondbezitter ( die heeft 2 tuinen ) had nog een setje, maar ...ook die waren leeg. Gelukkig dat de penningmeester nog een camera had die het deed. Want, zeg nou zelf een tuinierende fotograaf zonder zo'n flitsende digitale fotocamera met de tuingrond onder zijn nagels krijgt dan wel een koude douche. Een aantal leden had namelijk, samen met de beoordeling van de bezoekers voor een aantal jureringen gezorgd, waarbij wel opgemerkt dient te worden: hoe meer tuinen men heeft hoe meer kans men op een prijs bleek te hebben. De prijzen bleken niet van de tuinafkomstig te zijn. Oud stadsdichter van Middelburg en de kinderboekenschrijver dhr Wim Hofman, waren op deze dag afwezig en zodoende werden er: kookboekjes, flessen wijn en bonnen uit de tuinwinkel als prijs uitgereikt.
Met ruim 120 bezoekers en het zicht op het vijftig jarig bestaan, was dit een voorproef op wat er eventueel georganiseerd zou worden, en hoe het geheel aangekleed zou moeten worden. Een ding is zeker, er is een trendsetter onder ons en heet die Theo. Hij tuiniert op tuin 110 en 111 voor het Witte Huis in Vlissingen, hij kookt er op zondag en buiten het seizoen ook door de week. a.s. zondag zal de tuinfotograaf Fons hem bij die kookwerkzaamheden volgen op zo een mooie reportage op de site te verzorgen. Na jaren van desillusie en ontgoocheling, viel hij in de prijzen en was als een kind zo gelukkig dat hij moest bekennen dat hij er de volgende nacht niet van heeft kunnen slapen. Ja, die Theo houdt ontzettend veel van echte en nepbloemen, al kan hij ze in gebroken Nederlands/Duits niet met naam benoemen!

Fons Wijnacker

Noot: bovenstaande foto's zijn een impressie van de gehele dag inclusief prijsuitrijking. Er zijn echter nog meer foto's van de prijsuitrijking die u hier kan downloaden.

08 Bedrijvigheid zaterdagmorgen

Zijn we nu in Noorwegen of op Volkstuin Levenslust ? Een huisje is haast niet meer weg te denken op Levenslust. Fam Boots is druk bezig met het bouwen van hun huisje. We zijn benieuwd naar het eindresultaat. Fam Mackay stuurde een aantal foto's van hun tuinhuisje geheel gebouwd met gerecycled hout.

08 Piet terug op Levenslust

Piet kwam, zag en voelde zich weer thuis
Piet gelukkig kennen ze je nog steeds bij Levenslust. Ze ruimden de tuin van je buurman op, zo heb je zijn onkruid niet meer op je tuin. Het was maar wat leuk van alles wat er groeit en bloeit. Kruit en onkruid is ook niet hetzelfde. Aan die wormstekelige appels kon je ook niets doen, ze waren tenslotte onbespoten, toch wilde je ze graag nemen voor bij de appelmoes. Je pruimen ( Reine Victoria ) waren nog niet rijp ! Gewoon volgend week nog een keer terug komen of ze te laten plukken. Het was leuk je te mogen begeleiden.

Fons

12 Gezelligheid in het tuinhuis

Er is nog een plaats waar het nog gezellig is ....

  

Sponsor van Levenslust